Správa mesiaca

2010. jún

 • Robili sme v Dusle Šala počas generálnych revíziíí na výmene vostavby čpavkového reaktora so žeriavom LTM 1160.
 • Takisto sme pracovali aj na montáži blokov chladičov spalín kotla na prevádzke "Výroba čpavku 3".
 • Pri demontáži kotolne v Slovnafte bolo postupne nasadených niekoľko našich strojov.

2010. máj

 • Počas generálnych revízii sme všetky naše kapacity sústredili na kvalitné a včasné uspokojenie potrieb našich zákazníkov v spoločnosti SLOVNAFT a.s.
 • Využili sme aj pomoc od našej materskej spoločnosti vo forme ôsmych žeriavov a dvoch trailerov. Použili sme žeriavy od nosnosti 50 ton až do 400 ton.
 • Klúčovou činnosťou mesiaca bola výmena hlavíc na poľných horákoch. Práce sa vykonávali za značnej nepriazni počasia, vietor prekračoval povolené hodnoty počas viacerých dní. Zvýšeným úsilím všetkých zúšastnených sa nám podarilo ukončiľ naplánované práce včas.

2010. apríl

 • Naše žeriavy s nosnosťou 50 a 28 tôn pracovali na výstavbe priemyselného parku v Trnave
 • Žeriavy LTM 1160 a 1060 pracovali v rafinérii Százhalombatta nepretržite na generálnych revíziách.
 • Generálne revízie v SLOVNAFT a.s. sa začali už 22. apríla, čiže o viac ako dva týžne skôr, ako bolo plánované. Spôsobilo to značné organizačné problémy, ale vzniknutú situáciu sa nám podarilo úspešne zvládnuť aj za pomoci subdodávatelov.

2010. marec

 • So žeriavom LTM 1160 sme sa zúčastnili prepravy kotla (max. hmotnoť 65 ton) z výrobnej haly SaM – Metalchem na prevádzku EJ2 v Slovnafte.
 • S 20 a 28 tonovými žeriavmi sme pracovali na výstavbe jazdeckého areále v Pezinku.
 • Ukončlili sa harmonogramy prác pre generálne revízie plánovaných na mesiace apríl a máj v Slovnafte a.s. Bratislava, v rafinérii MOL v Százhalombatte a v TVK Tiszaújvárosi.
12
Správa mesiaca
2010. jún

Robili sme v Dusle Šala počas generálnych revíziíí na výmene vostavby čpavkového reaktora so žeriavom LTM 1160.
Takisto sme pracovali aj na montáži blokov chladičov spalín kotla na prevádzke "Výroba čpavku 3".
Pri demontáži kotolne v Slovnafte bolo postupne nasadených niekoľko našich strojov.
...

Galéria