Referencie
 • Slovnaft a.s. - všetky žeriavnické práce pri údržbárskych a opravárenských činnostiach od roku 2005
 • Slovnaft a.s. - žeriavnické práce pri pri investičných akciách od roku 2005
 • MOL Dunajská rafinéria - žeriavnické práce pri generálnych revíziách od roku 2005
 • Žeriavnické práce pri stavbe vrtných súprav na zemný plyn

Energetika

 • Stavba závodu na Bioetanol - Leopoldov
 • Stavba, oprava vrtných súprav - Gbely
 • Elektráreň - Malženice

Chemický priemysel

 • Duslo Šala - žeriavnické práce pri údžbe a oprave, investíciách
 • Stavba chladiarenských veží

Potravinový priemysel

 • Stavba síl na obilie
 • Čisťičky odpadových vôd - Hurbanovo, Bratislava
 • Chladiace zariadenia - Dun. Streda

Strojárstvo

 • Montáž mostových žeriavov - Sládkovičovo
 • Manipulácia s lismi pre automobilový aj elektronický priemysel
 • Montáž technologických celkov - Dubnica, Nové Zámky, Nitra
 • Štrkopiesky - Dun. Lužná

Stavebníctvo a montážny priemysel

 • Montáž a demontáž mobilných a pevných betonárni
 • Závod na výrobu asfaltu
 • Montáž a demontáž vežových žeriavov
 • Priemyselné haly so železobetónvých prefabrikátov - Malacky, Galanta, Dun.Streda, Bratislava, Púchov, Komárno, Zvolen
 • Športové haly - Dun. Streda, Zimný štadión Bratislava
 • Letisko Bratislava
 • Nákupné strediská - Mountfield, Andrea shop

Stavba ciest a mostov

 • Stavba vodovodov a kanalizácie pri moste Sitina
 • Mosty R1 pri Nitre

Iné oblasti

 • Osvetlenie futbalového štadióna - Nitra
 • Osadenie živých stromov
 • Výrub stromov
 • Stavba Big Boardov