Referencie
 • Slovnaft a.s. - všetky žeriavnické práce pri údržbárskych a opravárenských činnostiach od roku 2005
 • Slovnaft a.s. - žeriavnické práce pri pri investičných akciách od roku 2005
 • MOL Dunajská rafinéria - žeriavnické práce pri generálnych revíziách od roku 2005
 • Žeriavnické práce pri stavbe vrtných súprav na zemný plyn

Energetika

 • Stavba závodu na Bioetanol - Leopoldov
 • Stavba, oprava vrtných súprav - Gbely
 • Elektráreň - Malženice

Chemický priemysel

 • Duslo Šala - žeriavnické práce pri údžbe a oprave, investíciách
 • Stavba chladiarenských veží

Potravinový priemysel

 • Stavba síl na obilie
 • Čisťičky odpadových vôd - Hurbanovo, Bratislava
 • Chladiace zariadenia - Dun. Streda

Strojárstvo

 • Montáž mostových žeriavov - Sládkovičovo
 • Manipulácia s lismi pre automobilový aj elektronický priemysel
 • Montáž technologických celkov - Dubnica, Nové Zámky, Nitra
 • Štrkopiesky - Dun. Lužná

Stavebníctvo a montážny priemysel

 • Montáž a demontáž mobilných a pevných betonárni
 • Závod na výrobu asfaltu
 • Montáž a demontáž vežových žeriavov
 • Priemyselné haly so železobetónvých prefabrikátov - Malacky, Galanta, Dun.Streda, Bratislava, Púchov, Komárno, Zvolen
 • Športové haly - Dun. Streda, Zimný štadión Bratislava
 • Letisko Bratislava
 • Nákupné strediská - Mountfield, Andrea shop

Stavba ciest a mostov

 • Stavba vodovodov a kanalizácie pri moste Sitina
 • Mosty R1 pri Nitre

Iné oblasti

 • Osvetlenie futbalového štadióna - Nitra
 • Osadenie živých stromov
 • Výrub stromov
 • Stavba Big Boardov
Správa mesiaca
2010. jún

Robili sme v Dusle Šala počas generálnych revíziíí na výmene vostavby čpavkového reaktora so žeriavom LTM 1160.
Takisto sme pracovali aj na montáži blokov chladičov spalín kotla na prevádzke "Výroba čpavku 3".
Pri demontáži kotolne v Slovnafte bolo postupne nasadených niekoľko našich strojov.
...

Galéria