O nás

Dunagép Slovakia spol. s r.o. bola založená,- ako nástupnícka organizácia strediska Mobilných žeriavov akciovej spoločnosti Slovnaft, Montáže a opravy - 5.januára 2005. Naša spoločnosť vykonáva zdvíhacie, žeriavnické a transportné práce pri stavebných, montážnych, opravárenských a údržbárskych prácach. Náplňou našej činnosti je mimo prenajímania, zapožičania mobilných autožeriavov s personálom aj návrh a realizácia technológie zdvíhania v stavebnom, montážnom a spracovatelskom priemysle tak v oblasti investícií ako aj pri ich údržbe. Sme dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti DUNAGÉP ZRt., ktorá patrí medzi najväčšie spoločnosti v Maďarsku, zaoberajúcimi sa prenajímaním automobilných a vežových žerivov.

  • Kapacita našich automobilných žeriavov so sídlom na Slovensku je 8 – 160 tôn, u našej materskej spoločnosti až 400 ton. V prípade potreby väčšej nosnosti zabezpečíme zdvíhacie práce pomocou našich stálych domácich a zahraničných partnerov. S našimi vlastnými mechanizmami dosiahneme zdvihovú výšku až 78m, a z mechanizmami od materskej firmy až 136m.
  • Pre realizáciu zdvíhacích prác pripravíme aj zdvíhacie plány.
  • Odborne vysoko vzdelaní pracovníci s dlhoročnou odbornou praxou a spolahlivý strojový park je pripravený splniť Vaše požiadavky. Poistenie vzťahujúce sa na naše hlavné činnosti garantuje presné, spolahlivé, zákaznícky orientované vykonávanie našich služieb.
  • Vykonávame aj špeciálny transport v spojitosti so žeriavnickými prácami.
  • Naše zariadenia, stroje udržujeme vo výbornom technickom stave za pomoci vlastných odborníkov ako aj využitím služieb špecialistov. Nepretržite inovujeme. Použitím najmodernejších strojov a zariadení sa snažíme sústavne zlepšiť kvalitu a produktivitu našej činnosti.
  • Naša spoločnosť vykonáva veľké úsilie pre zabezpečenie odborného rastu spolupracovníkov a pre ich náležité ohodnotenie. Z tohto dôvodu pravidelne organizujeme odborné školenia pre našich spolupracovníkov.
Správa mesiaca
2010. jún

Robili sme v Dusle Šala počas generálnych revíziíí na výmene vostavby čpavkového reaktora so žeriavom LTM 1160.
Takisto sme pracovali aj na montáži blokov chladičov spalín kotla na prevádzke "Výroba čpavku 3".
Pri demontáži kotolne v Slovnafte bolo postupne nasadených niekoľko našich strojov.
...

Galéria