Správa mesiaca
2010. jún
Robili sme v Dusle Šala počas generálnych revíziíí na výmene vostavby čpavkového reaktora so žeriavom LTM 1160.
Takisto sme pracovali aj na montáži blokov chladičov spalín kotla na prevádzke "Výroba čpavku 3".
Pri demontáži kotolne v Slovnafte bolo postupne nasadených niekoľko našich strojov.
...
2010. máj
Počas generálnych revízii sme všetky naše kapacity sústredili na kvalitné a včasné uspokojenie potrieb našich zákazníkov v spoločnosti SLOVNAFT a.s.
Využili sme aj pomoc od našej materskej spoločnosti vo forme ôsmych žeriavov a dvoch trailerov. Použili sme žeriavy od nosnosti 50 ton až do 400 ton.
Klúčovou činnosťou mesiaca bola výmena hlavíc na poľných horákoch. Práce sa vykonávali za značnej nepriazni počasia, vietor prekračoval povolené hodnoty počas viacerých dní. Zvýšeným úsi...